Ondřej Vratislav Vyšehradský

Václav Malý – U sv. Vavřinečka na Veselí Hoří u Domažlic (1928)

13/09/2011 autor: OVV

-Obraz pro dnešní den- pochází z palety malíře Václava Malého. Dr. Toman o něm ve svym slovníku píše, že je znám pro sytost a zářivost barev a pro citlivý zachycení světla. Myslím, že toto dílo základní charakteristiku vystihuje. Ta veselost a bezprostřednost záběru mě baví.

Václav Malý se narodil roku 1874 a zemřel roku 1935. Patří tedy ke generaci 90. let, která již byla ovlivněná impresionismem. Zájem o toto umělecké vidění je i z dnešního obrazu patrný. Václav Malý ovšem nebyl „čistokrevným“ krajinářem jako Mařákovi žáci. AVU studoval v letech 1900 – 1906 v ateliérech prof. Brožíka a prof. Schweigera, tedy figuralistů. Figurativní malbě zůstal věrný po celý život a známý je právě díky svým folklórním motivům z Chodska a Slovácka. Přesto se, tehdy velmi populární krajinomalbě, sem tam věnoval. Ačkoliv jeho umělecký zájem neležel v avantgardě a rychlém sledu -ismů 1. poloviny 20. století, jednalo se o velmi talentovaného a dodnes sběrately oblíbeného autora.

Bez komentáře | Kategorie: umění. | Tagy:

Leave a Reply

Required fields are marked *