Ondřej Vratislav Vyšehradský

o přístupu k informaci

08/09/2015 autor: OVV

Svět je z poloviny takový jaký je a z druhé poloviny si ho děláme sami tím, jak o něm přemýšlíme a čím se zabýváme.

Už první den na fakultě nám prof. Kuthan kladl na srdce, abychom uvažovali kriticky. V praxi to znamenalo naučit se zacházet s odbornou literaturou (názory badatelů) a prameny (většinou samo dílo nebo jeho pozůstatky, archivní dobové zprávy atd.) a své hypotézy vytvářet na základě práce s fakty, nikoliv předem připravenou hypotézu upravovat dle později zjištěných poznatků. Osobně si myslím, že tento základní badatelský postup by se měl žákům vysvětlovat již na základních školách v rámci občanské výchovy. Možná by pak v takové míře nedocházelo k nekritickému příjímání konspiračních teorií, šíření různých hoaxů a vymýšlení nesmyslných apokalyptických vi­zí.

Kdyby se lidé naučili ještě před vytvořením názoru zpracovat kriticky informaci, kterou jim někdo podsune, mluvil bych o skutečném evolučním posunu.

Bez komentáře | Kategorie: úvahy. | Tagy:

Leave a Reply

Required fields are marked *